[1]
A. Bulqis, “Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Biasa Ulangan Tengah Semester Buatan Guru Biologi Kelas X SMA Negeri 3 Maros”, prosiding, vol. 1, pp. 191-197, Dec. 2019.