Maro, L. and Banabera, C. (2020) “PEWARNAAN TITIK PADA KORONA GRAF KIPAS DENGAN GRAF KIPAS DAN GRAF BUKU SEGITIGA DENGAN GRAF BUKU SEGITIGA BERORDER SAMA”, Jurnal Axiomath : Jurnal Matematika Dan Aplikasinya, 2(2), pp. 16-20. doi: 10.46918/axiomath.v2i2.690.