[1]
Maro, L. and Banabera, C. 2020. PEWARNAAN TITIK PADA KORONA GRAF KIPAS DENGAN GRAF KIPAS DAN GRAF BUKU SEGITIGA DENGAN GRAF BUKU SEGITIGA BERORDER SAMA. Jurnal Axiomath : Jurnal Matematika Dan Aplikasinya. 2, 2 (Oct. 2020), 16-20. DOI:https://doi.org/10.46918/axiomath.v2i2.690.