Ali, Ahmad, Hamansah Hamansah, and Elva Lidya. 2022. “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ANATOMI DAN FISIOLOGI TUMBUHAN DISERTAI MINDMAP UNTUK MENINGKATKAN HOTS MAHASISWA”. Binomial 5 (1), 1-12. https://doi.org/10.46918/bn.v5i1.1210.